Malá automatizace

   

Návrh, realizace a opravy elektroniky & software


obr.

Instalace
přístrojů:

Provádím i netypické  elektroinstalace, mezi jinými následující rozběh 4kW asynchronního motoru: Motor  3x380V (do Y) pohání setrvačník excentrického lisu řemeny. Ty  při rozběhu  prokluzovaly po řemenici a rychle se opotřebovaly. K prodloužení životnosti drahých řemenů bylo třeba prodloužit dobu roztáčení setrvačníku. K dispozici byly starší frekvenční měniče s výstupem 3x220V. Použil jsem pomocnou DPS, kde jednoduchý program PIC kontroléru zajišťuje spínací sekvenci. Motor je vzápětí po dosažení pracovních  otáček  spolehlivě odpojen od měniče  a po prodlevě cca 0,5s  připojen k síti 3x380V.  Teprve poté lze  pohon zatížit lisovacím nástrojem.   invertorstaian2dpsdiagramtaian2sch