Malá automatizace

   

Návrh, realizace a opravy elektroniky & software


foto

Převodník
Enkodér/
analog

Encoder/analog schemaPřevodník je řízen 16-bitovým kontrolérem dsPIC33EP.. . Ten je díky  vstupnímu HW modulu  schopen vyhodnotit s přesností 1/4 periody i rychlé  inkrementální pulsy z přesných enkodérů. Napěťový i proudový výstup zajišťuje 16-bitový  konvertor DAC8760. V základním nastavení  se při odměřování od počátečního do koncového bodu dráhy    úměrně  mění výstupní hodnota  od 0  do 10V, resp. od 4mA do 20mA. Namísto této jednoduché lineární  funkce lze z počítače  zadat mnohokrát lomenou úsečku. V uvedeném režimu převodník  pracuje samostatně, přednastavené hodnoty jsou trvale uloženy v paměti FEPROM kontroléru. V režimu "slave"může převodník sloužit  počítači jako odměřovací vstup a  nezávislý analogový výstup.  Na začátku programové paměťi kontroléru je umístěn bootloader, umožňující  aktualizaci programu z počítače po sériové lince.  Ovládací program pro Windows je pro nastavení výstupu přizpůsoben   datasheetu DA konvertoru.  Karta  byla nasazena do provozu v prototypové podobě  na  1-stranné DPS. Celková cena karty, již na profesionální desce plošných spojů,  je včetně software 1000Kč bez DPH .  
EncoderAnalog Encoder/analog side A

encanal  scheme