Malá automatizace

   

Návrh, realizace a opravy elektroniky & software


foto

Návrh a realizace elektroniky

Zakázková elektronika.
 Navrhuji malá elektronická zařízení a zajišťuji jejich realizaci. Běžný je tento postup:

 Osazení jednovrstvých, resp. prokovených dvouvrstvých DPS s požadovanou povrchovou úpravou používá SMT i smíšené technologie, pájku PbSn i AgSn. Finální výroba DPS a případné osazení automatem jsou řešeny externě. Mikrosystémy bývají řízené 8-bitovými kontroléry Microchip PIC , Atmel, Analog Devices a 16-bitovými DSC  Microchip
Ovládání: LED displej + tlačítka,  alfanumerický LCD + klávesnice,...)
Sériová komunikace: průmyslová(CANbus, RS485 s protokolem Modbus, atd. ) a PC rozhraní(USB,RS232), mikrosystémové sběrnice (I2C, SPI). Optické oddělení vstupů a výstupů, inkrementální vstupy, PWM výstupy, reálný čas(RTC), watchdog,..
Ovládání a monitorování z  příklad PC Windows:kn.zip

 
Automatizace
-automatizace technologických zařízení
-měření a regulace
-
pohony
-
"internet věcí"
Automatizace technologických zařízení
Podle požadavků zákazníka je navrženo a dodáno řízení stroje. Uplatňují se značková
programovatelná a bezpečnostní relé, snímače, servopohony.
 
Měření a regulace
Aplikace s 16-bitovými DSC Microchip ,dříve s 
analogovými kontroléry Analog Devices Fyzikální veličiny- Používané snímače:
Tlak-
Motorola MPXA4250A, MPXH6250A
Zrychlení( sklon)-
ADXL213, ADXL203, ADXL345
Teplota-
SMT160-30, DS1820, KTY81, Pt100, termočlánky(typ J,K)
Poloha- inkrementální čidla, optické závory,...
Vedle přímých analogových vstupů  lze pro analogová měření  výhodně použít sériově řízené čipy, zejména  Σ-Δ A/D převodníky:  pro přesná procesní měření(R,p,T)  ADS1248, pro střídavé veličiny nn (U,I,P,cosf,f)   MSP430AFE233 .
    Pohony
Řízení stejnosměrných motorů EC  i DC, krokových motorů,
využití frekvenčních měničů pro indukční motory.

    Internet věcí
ESP pack ESP pack ESP32a ESP32b Jedny z nejlevnějších a nejužívanějších modulů IoT na trhu, Espressif WROOM32 slouží jako stanice nebo přístupové body sítě Wifi s IP adresou a funkcemi DNS, DHCP, aj. Mají v sobě  integrován  32- bitový procesor,  který může provádět nespočet funkcí, od jednoduché logiky po sofistikované regulátory.

Příklady aplikací:
Dálkové ovládání pohonů vozíků s kamerami - iBOS
České Budějovice
Modernizace řízení lisů na plasty -JP plastic Sudoměřice u Tábora