Malá automatizace

   

Návrh, realizace a opravy elektroniky & software


Archiv

Obsahuje vybraná zařízení starší konstrukce


sklon Deska  sklonoměru

Je použita ke zjištění vodorovné polohy, měření podélného sklonu a příčného náklonu desky snímače a též teploty. Výsledky vysílá na sériovou linku RS485(+5V).
Pro komunikaci standartně používá protokol pro dálkové ovládání kamer "VISCA" fy. Sony s přenosovou rychlostí 9600bps. Komunikační protokol lze sestavit podle požadavků.
Parametry: rozměr desky 70x15mm, díry na šroubky D=2,5mm,rozteče děr 64,5x11mm.
Rozlišení sklonu a náklonu 0,1˚, teploty 0,4˚C.
Přesnost měření je +-0,5˚ od 0˚ do +-30˚,+- 1˚ do +-60˚.
Napájecí napětí +12VDC(+8...+13V).
Odběr proudu : cca 5mA + odběr sér. linky.
Zapojeni 4-pin. konektoru Molex: 1: RS485-A, 2
: RS485-B, 3: zem, 4: napáj.napětí +12V.
Funkce: Snímač ADXL213 měří průměty tíhového zrychlení do podélné a příčné osy desky, kontrolér PIC16F1825 (16F688) provede funkcí arcsin(x) přepočty na úhlové ˚ . Setrvačné zrychlení se v principu projeví jako chyba. Vliv vibrací se tlumí  RC filtrem snímače(-20dB/dek.), který je zde zvolen na -3dB při 5Hz. Kontrolér může měření zprůměrovat a filtrovat tím  náhodné chyby. Snímač je teplotně stabilizován,  teplotní kompenzaci sklonu a náklonu, jakož i jejich nulování při vodorovné poloze, lze nastavit sér. linkou