Malá automatizace

   

Návrh, realizace a opravy elektroniky & software


Kompaktní pohon 2 EC motorů


motordriver motordriver motordriver motordriver Kompaktní pohon 2 nebo více motorů začleňuje i senzory a komunikační rozhraní. Je určen pro EC motory nebo jejich kombinaci s DC, resp. krokovými motory. V případě EC motoru s 3 Hallovy sondy ve statoru lze i v klidu detekovat polohu rotoru, czn. snadný rozběh a provoz i při nízkých otáčkách. 16-bitový DSC Microchip zajišťuje řízení, PI regulaci motorů, jejich zkratovou a tepelnou ochranu, sběr a vyhodnocení snímaných dat, komunikační protokoly nad sériovou linkou  RS485 nebo CAN bus. Provozní a chybové  stavy zobrazuje LED kupř. v Morseově kódu.  DPS na obr. je osazena dvěma 2,5A budiči EC motorů L6234, akcelerometrem pro  přesné měření  sklonu a náklonu, snímači teploty a abs.tlaku 0..250kPa, trimry k nastavení parametrů. Byla použita pro pohon speciálního vozíku s vyrovnáváním náklonu.  Koncepce pohonu je vhodná jak  k SW, tak  HW úpravám, jako např.  snímače,  výkonnější budiče(DRV8332, diskrétní MOSFET můstek). motordriver ECserieD ECserieH ECserieB

Footer