TERMOSPÍNAČ K TERMOČLÁNKU - funkce dle schematuVstupní napětí z termočlánku dU = Fk(Th)- Fk(Ts)=~ Fk(dT), k dle převodní tabulky, dT = Th - Ts, Th teplota jeho horkého konce (snímaná), Ts studeného. Napětí je zesíleno operačním zesilovačem  na dUz(mV) = dT(°C). Zesílení je dostaveno trimrem P1. Vliv teploty studeného konce je kompenzován obvodem LM335(U(mV) = 10.Ts(°K)). Výsledné napětí v mV je rovné absolutní teplotě v °K (Uz(mV) = Th(°K)) s přesností do +/-10°C.
Tuto teplotu pak komparátor srovnává s požadovanou teplotou spínání, kterou lze v zadaném rozsahu nastavit víceotáčkovým trimrem P2(též v mV) při vypnutém relé (napětí lze měřit mezi krajními piny vlevo od trimru) . Při překročení této teploty sepne relé a rozsvítí se rudá LED.
Zadaná hystereze teploty spínání je nastavena pevně rezistorem R15. Rezistor R16 zvyšuje stabilitu při spínání relé.


ZAPOJENÍ SVOREK:
4- svorkovnice -zleva:
1.(+ 24V) :kladný pól napájení 24V DC
2. (- ) :záporný pól napájení
3. (+T) studený konec termočlánku- kladné napětí
(-T ): studený konec termočlánku- záporné napětí (spojeno s plovoucí zemí)

3- svorkovnice - zleva:
1. (Z): zapínací kontakt relé
2. (S): společný kontakt relé
3. (R): rozpínací kontakt relé