Základní paramery integrovaných senzorů teploty (výtah z datasheetů)

Typ:

Dallas DS1820

Smartec SMT 160-30

Rozsah měře- ných teplot

-55 až 125°C

-45 až 130°C

Rozlišení

jemnější než 0,1°C

jemnější než 0,1°C při dostatečně velkém souboru měření

Přesnost

+/-0,5°C v rozsahu 0 až 70°C

+/-1,2°C v rozsahu -30 až 100°C

Zapojení

2(nebo3)vodičové- Zem,data(+tvrdé napájení 2,8 až 5,5V)

3-vodičové-Data, zem, (+tvrdé napájení 4,5 až 7V)

Doba měření:

max. 500ms

cca 1s pro získání statistického souboru měření, postačujícího pro uvedené rozlišení

Komunikace s procesorem:

Sériově po 1 datové lince protokolem se zabezpečení dat dělením kontrolním polynomem, na 1 linku lze připojit více teploměrů (každý má pevné identif. číslo, celková délka kabelu je omezena jeho kapacitou bezpečně na desítky m

Procesor měří střídu pulsů o frekvenci 1 až 4 kHz,délka kabelu je omezena jeho kapacitou

Možnosti:

1 rázové/plynulé měření, nastavení max. a min. teploty (pro alarm)

 

Pouzdro:

PR 35(válcové plast. tranzistory) L8,9mm,D4,6mm

TO92

Výrobce:

Dallas Semic.Corp., Dallas, Texas, USA, http://www.dalsemi.com

Smartec,.. ?

Dodavatel v ČR:

HT Eurep Praha, cena cca 200Kč bez DPH /1ks

GME Praha, cena 95Kč bez DPH /1ks