Malá automatizace

   

Návrh, realizace a opravy elektroniky & software


Měřící karta OSD


motordriver motordriver OSDKarta je určena k titulkování TV obrazu z  videokamery v analogové normě PAL/SECAM.  Na zvolených pozicích  obrazovky tak mohou být zobrazeny především měřené hodnoty, jak přečtené  ze seriové linky(RS485),tak měřené přímo na vstupech karty(inkrementální snímač pro odměřování délky, logické a analogové vstupy). RTC obvod umožňuje zobrazit datum a čas. Je možné připojit PC klávesnici, SW kontroléru  obsahuje jednoduchý textový editor. Řádky či stránky textu lze ukládat do trvalé paměti, a  posléze je editorem  vkládat do textu.