Malá automatizace

   

Návrh, realizace a opravy elektroniky & software


Modul řízení EC motoru


motordriver motordriver motordriver motordriver Malý modul, osazený  obvodem Texas Instruments DRV10983, je určen k pohonu 3f. bezkomutátorových(EC) motorků na ss. napětí  8-28V.  Používá bezsenzorové řízení komutace. Záběrový moment je určen okamžitým proudem, limitovaným max. 2,8A.  Otáčky motorku lze řídit   PWM modulací vstupu Speed (nesouvisí s PWM výstupy), analogovým napětím, nebo přes sériovou I2C sběrnici. Ta též slouží ke konfiguraci obvodu, popř. ke čtení parametrů. Vlastní  program  pro Windows  
umožní kromě vytvoření konfiguračního souboru též řízení a měření přes HW převodník MCP2221 . (Případné přeprogramování EEPROM obvodu zaslaným konfiguračním souborem, není-li převodník k dispozici,  je bezplatné) K  ručnímu  řízení stačí analogový potenciometr a přepínač směru "DIR".
Každou otáčku lze detekovat v podobě pulsu na výstupu "PG".
 Na straně součástek jsou vedeny všechny spoje včetně země(0V). Tato zem je vodivě propojena se stínící a chladící  35um mědí na spodní straně modulu.
Cena osazené desky je 200Kč bez DPH.

Footer